Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte


SIG > PROFILOm os


Hvem - er foreningen

SIG har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser i relation til Gentofte Kommune og andre, hvis virke indenfor kommunen har interesse for idrætsforeningerne i kommunen.


Hvad - laver foreningen

SIG varetager medlemmernes interesser ved at følge støttesystemer, regler m.v., som regulerer relationerne mellem kommunen og idrætsforeningerne.


Hvad - koster det

400,kr. årligt pr. medlemsforening.Enhver i Gentofte Kommune hjemmehørende idrætsforening, der er tilsluttet enten Danmarks Idræts-Forbund og/eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger optages som medlem efter begæring.

Andre idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Gentofte Kommune, og som opfylder betingelserne for at modtage tilskud efter folkeoplysningsloven, kan optages som medlem ved repræsentantskabets beslutning.

Bestyrelse

Ulrik Hesse

ulrikhesse@gmail.com

31394846


Formand

Hanne Grønne Leth

hanne@leth.nu

20821610


Sportsrideklubben, medlem af SIG’s bestyrelse siden 2009.
Repræsenterer SIG i Folkeoplysningsudvalget og Klubrumspuljen, derudover medlem af Talentudvalget.
Hanne er læreruddannet og kommer fra stillinger i forsvaret og friskoleverdenen.
Gennem mange år aktiv i Sportsrideklubben’s arbejde og organisation. Tidligere konkurrencerytter, nu aktiv på motionsplan. I flere år aktiv i konkurrenceudvalget i Gentofte Svømmeklub.

Christian Toft

klubchef@gentofteswim.dk

40147107


Klubchef i Gentofte Svømmeklub

 

Christian kommer fra en stilling som direktør i modebranchen, er Cand. Polit og har altid arbejdet med strategi, organisation, ledelse, og administration. Derudover har han i mange år været aktiv og frivillig inden for svømmesporten.

Karsten Bobek

karsten.bobek@live.com

61139641


Jeg er gennem mine to døtre aktiv indenfor kunstskøjteløb på eliteplan, og har gennem flere år siddet i bestyrelsen i Gentofte Kunstskøjteløberforening. Her har jeg bl.a. beskæftiget mig med ansættelse af trænere, sponsorater og fordeling af haltider. Siden 2017 har jeg siddet i SiGs bestyrelse, hvilket også fra 2018 har bragt mig ind i Folkeoplysningsudvalget.

Gennem de sidste 10 år har jeg arbejdet med uddannelse og træning, såvel i uddannelsessektoren som i det private erhvervsliv, og varetager i dag en stilling med ansvar for træning af de globale salgsstyrker for en større dansk virksomhed.

Lisbet Elkjær

lisbetelkjaer@hotmail.com

27294118


Kasserer


Repræsenterer Skovshoved Idrætsforening

Sidder i Klubrumspuljen

Er suppleant for Per Plesner-Jacobsen i Folkeoplysningsudvalget.

Thorkild Pedersen

thorkildpedersen@mail.dk

51181756


Som nyuddannet sejler indmeldt i Hellerup Sejlklub i 1985. I dag også medlem af Kongelig Dansk Yachtklub.
Indtog og bestred gennem årene en række tillidsposter i Hellerup Sejlklub. Valgt i sejlklubbens bestyrelse i 2003, næstformand i 2005 og formand fra 2007. Udtrådt af bestyrelsen efter 6 år som formand og har siden deltaget aktivt i sejlklubbens drift.
I mere end 10 år bestyrelsesmedlem i Selvforvaltningen ved Gentofte Kommunes Havne.
I 2011 medstifter at Olympisk Sejlcenter Øst, det daværende Team Danmark Kraftcenter Øst.
I 2012 prikket af Dansk Sejlunion til bestyrelsen for nystartede Sejlsportsligaen, og da ligaen i 2016 blev selvstændig som Danmarks Sejlsportsliga Forening og Danmarks Sejlsportsliga APS, bestyrelsesformand.
Thorkild er i dag aktiv i sejler miljøet, men bestrider for tiden ingen bestyrelsesposter i vandsport


Linda Gry

linda.gry@gmail.com

28110668


Medlem af bestyrelsen Gentofte Løbeklub
Medlem af Facilitetsudvalget
Medlem af Klubrumspuljen
Suppleant i Folkeoplysningsudvalget

Morten Samsøe Jacobsen

heibak@mail.dk

22697904


Per Plesner-Jacobsen

per@plesner-jacobsen.dk

40149160 

 webmaster@sigsport.dk