Profil

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte


SIG > PROFIL

Om os


Hvem - er foreningen

SIG har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser i relation til Gentofte Kommune og andre, hvis virke indenfor kommunen har interesse for idrætsforeningerne i kommunen.


Hvad - laver foreningen

SIG varetager medlemmernes interesser ved at følge støttesystemer, regler m.v., som regulerer relationerne mellem kommunen og idrætsforeningerne.


Hvad - koster det

400,kr. årligt pr. medlemsforening.Enhver i Gentofte Kommune hjemmehørende idrætsforening, der er tilsluttet enten Danmarks Idræts-Forbund og/eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger optages som medlem efter begæring.

Andre idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Gentofte Kommune, og som opfylder betingelserne for at modtage tilskud efter folkeoplysningsloven, kan optages som medlem ved repræsentantskabets beslutning.


Vedtægter

Bestyrelse

Morten Samsøe Jacobsen

heibak@mail.dk

22697904


Formand for SIG


Indstillet af Ordrup Cykle Club (OCC)

Medlem af SIGs bestyrelse siden 2018


Har været engageret i HIK Håndbold i perioden 2003 til 2020, heraf de sdiste 10 år som formand. I samme periode været medlem af HIKs hovedbestyrelse.

Sideløbende med det frivillige arbejde i HIK Håndbold, har jeg bl.a.

  • igennem 15 år repræsenteret HIK håndbold i Gentofte kommune Facilitetsudvalg samt underudvalget Indendørsudvalget
  • været aktivt deltagende i den af Gentofte kommune nedatte arbejdsgruppe som arbejdede med Gentofte Sportsparks etapemæssige udbygning, især med fokus på opførslen og tilblivelsen af Gentoftehallen som blev indviet i februar 2016
  • Samarbejdet med Gentofte LIV - Læring, Idræt og velvære


Næstformand i facilitetsudvalget (udpeget af SIG i 2021)


Engageret i frivilligt arbejde i og med Ordrup Cykle Club


Civilit har jeg gennem hele min erhversmæssige karriere været beskæftiget i den finansielle sektor og har gennem de sidste 22 år været ansat i Nordea.


Privat er mine sportslige interesser i dag begrænset til motionscykling i Ordrup Cykle Club, tennis og padel tennis, alpint skiløb, SUP (Stand Up Paddleboard) samt vinterbadbadning

Christian Toft

klubchef@gentofteswim.dk

40147107


Næstformand for SIG


Klubchef i Gentofte Svømmeklub


Christian kommer fra en stilling som direktør i modebranchen, er Cand. Polit og har altid arbejdet med strategi, organisation, ledelse, og administration. Derudover har han i mange år været aktiv og frivillig inden for svømmesporten.


Lisbet Elkjær

lisbetelkjaer@hotmail.dk

27294118


Kasserer for SIG


Repræsenterer Skovshoved Idrætsforening

Sidder i Klubrumspuljen

Er suppleant for Per Plesner-Jacobsen i Folkeoplysningsudvalget.

Ulrik Hesse

ulrikhesse@gmail.com

31394846


Ulrik har svømmet og dyrket fodbold, badminton og volleyball siden han startede som 7-årig i en fodboldklub i Gentofte Kommune.


Ulrik har siden da været mere eller mindre aktivt medlem i mindst en idrætsforening. De senere år ikke som aktiv men som frivillig; enten som træner eller som leder.


Ulrik er en del af Gentofte Kommunes talent-udvalg, Team Danmark-udvalg. Ulrik har været en del af SIG de sidste 10 år. Ulrik er formand for Gentofte Volley.


Rasmus KnudeHellerup Sejlklub

Hanne Grønne Leth

hanne@leth.nu

20821610


Sportsrideklubben, medlem af SIG’s bestyrelse siden 2009.
Repræsenterer SIG i Folkeoplysningsudvalget og Klubrumspuljen, derudover medlem af Talentudvalget.
Hanne er læreruddannet og kommer fra stillinger i forsvaret og friskoleverdenen.
Gennem mange år aktiv i Sportsrideklubben’s arbejde og organisation. Tidligere konkurrencerytter, nu aktiv på motionsplan. I flere år aktiv i konkurrenceudvalget i Gentofte Svømmeklub.

Linda Gry

linda.gry@gmail.com

28110668


Formand for  Gentofte Løbeklub 

Medlem af Sigs bestyrelse
Medlem af Facilitetsudvalget
Medlem af Klubrumspuljen
Suppleant i FolkeoplysningsudvalgetThomas Troels-Smith


SISU

Jesper Sørensen


GVISøren Brøchner-Mortensen


Hellerup Idræts Klub